แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

 
 

 

น.ส. วิไลวรรณ เทียงดาห์

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

 
     
 

ข้อมูล

 
 
 
     
 

ลิงค์

 
 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


  

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

โครงสร้างบุคคลากร

 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 
  น.ส.วิไลวรรณ เทียงดาห์
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ


 
   

 

     
 
 
นางตวันภร  กุลพัฒน์
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
นางจารุวรรณี  บุญมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางดารณีย์  ผกาพันธ์
 พนักงานธุรการ ส ๓
     
 น.ส.มาธวรรย์  แสนมานิตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล 

 น.ส.กิตติยา วรรณประภา

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมแระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

นายถาวร เทนสุนา
พนักงานขับรถยนต์
     
 นายเอกพล เจตินัย
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านแรงงาน
เชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่ฯ