Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางณัฐกฤตา ดาหาร

นางณัฐกฤตา ดาหาร

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ตึกใหม่) ชั้น 2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

“การรับคำร้องติดตามเงินภาษีกรณีเคยทำงานที่ไต้หวัน”

“การรับคำร้องติดตามเงินภาษีกรณีเคยทำงานที่ไต้หวัน”

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

แรงงานนอกระบบ ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 29 เม.ย. 2560
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Mobile Application

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP