Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายวิชัย  เลิศภัทรนันท์

นายวิชัย เลิศภัทรนันท์

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ตึกใหม่) ชั้น 2 ถ.เทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

แรงงานนอกระบบ ปี 2559

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 29 เม.ย. 2560
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP