Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

pll_content_description

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้ชี้แจงข้อราชการ สำคัญผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายวัฒนา พุฒิชาติ) เป็นประธานในการรับฟังการประชุมฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และนางยุทธศาสตร์ ทูลกลาง รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

TOP