Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การติดตามให้กำลังใจครอบครัว กรณีอุบัติผู้เสียชีวิต นายจักริน พวงเกต ณ ประเทศไต้หวัน

pll_content_description

การติดตามให้กำลังใจครอบครัว กรณีอุบัติผู้เสียชีวิต นายจักริน พวงเกต ณ ประเทศไต้หวัน

วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายกิตติพงษ์ พรมงาม ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสาวิตรี ธรรมเที่ยง ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ และนางสาวเกศินี วันทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

เข้าเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนายจักริน พวงเกต ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
เมื่อเวลา 12.58 น. เกิดอุบัติเหตุ ที่ไซต์งานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายซานเสีย-อิงเกอ ในนครนิวไทเป รับเหมาก่อสร้างโดย RSEA ENGINEERING CORPORATION เสาตอม่อที่อยู่ระหว่างเทปูนเกิดถล่ม ทำให้แรงงาน 5 คนที่ทำงานอยู่ข้างบนร่วงตกลงมาจากความสูงประมาณตึก 3 ชั้น

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับต่อไป และมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งทางครอบครัวผู้เสียชิวิตมีความประสงค์นำอัฐิกลับบ้าน เพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไป

โดยมีนายสมคิด อุ่นใจ อาสาสมัครแรงงานตำบลสังเม็ก และนายชาติชีวิน คามะทิตย์ ผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

TOP