Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประเมินประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2565

pll_content_description

การประเมินประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งนี้ด้วย

TOP