Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“กิจกรรม Big Clening Day ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบพระเมรุมาศจำลอง”

pll_content_description

       ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมการจัดเตรียมพื้นที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Big Cleaning Day) ณ บริเวณสนา

       ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมการจัดเตรียมพื้นที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Big Cleaning Day) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและเตรียมพื้นที่ให้พร้อมในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ ให้เกียรติร่วมพิธีฯ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวรายงานและร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน พี่น้องประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดฯ (นส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) และบุคลากรของสำนักงานแรงงงานจังหวัดฯ ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย

ภาพกิจกรรม

 

 

 

TOP