Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

TOP