Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“รับคำร้องกรณีขอให้ติดตามเงินค่าภาษีไต้หวันส่วนที่จ่ายไว้เกิน”

pll_content_description

“รับคำร้องกรณีขอให้ติดตามเงินค่าภาษีไต้หวันส่วนที่จ่ายไว้เกิน”

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๔๕ น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส ๔ รับคำร้องขอให้ติดตามเงินค่าภาษีไต้หวันส่วนที่จ่ายไว้เกิน กรณีคนงานไทยไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน นายวัชรินทร์ ศรรัตน์ และนายพรศักดิ์ ทาคำสุข ซึ่งเป็นชาวอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ มีมาตรการให้ผู้มาติดต่อราชการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยและมีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

TOP