Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“ร่วมแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561”

pll_content_description

 วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

 วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดและแถลงข่าวการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้แนวคิดขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 โดยมีแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมพิธีฯ ด้วย

ข้อมูลสำคัญ

1. จุดตรวจทุกประเภทใน 22 อำเภอ 1,492 จุด/ผู้ปฏิบัติงาน 8,300 คน/วัน
2. เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ 15 อำเภอ จำนวน 41 ครั้ง //กันทรลักษ์และปรางค์กู่ อำเภอละ 6 ครั้ง
3. ผู้เสียชีวิต จำนวน 15 ราย ในพื้นที่ 6 อำเภอ// อำเภอกันทรลักษ์ มากสุด จำนวน 8 ราย
4. มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 49 คน
5. สาเหตุหลักมาจากเมาสุรา ไม่คาดเข็มขัด และไม่สวมหมวกนิรภัย
6. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสุงสุด / มอเตอร์ไซร์
7. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ / ถนนกรมทางหลาง รองลงมาคือ ถนนใน อบต. /หมู่บ้าน
8. จุดอุบัติเหตุ / ทางตรง
9. ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุ /อายุ 50 ปีขึ้นไป
10. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 16.01-20.00 น.
11. ผลการเรียกตรวจตาม 10 ข้อหาหลัก จำนวน 32,588 ราย /ยึดรถตามคำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 ลงวันที่ 30 ธค.2558 จำนวน จำนวน 2,036 คัน
12. ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดเหตุ จำนวน 38 ครั้งหรือร้อยละ 92.68 (เมาแล้วขับ ไม่มีวินัยจราจร ขับรถเร็วเกินกำหนด) รองลงมาคือถนน/สภาพแวดล้อม และยานพาหนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปอีกว่า แม้ว่าจะมีการตั้งด่านจุดตรวจหลักจุดตรวจรอง และด้านชุมชน ก็ไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ ถ้ามองย้อนดูว่าแต่ละเดือนจังหวัดศรีสะเกษมียอดผู้เสียชีวิตเฉลี่ย จำนวน 12 ราย/เดือน เราจึงต้องช่วยกันรณรงค์สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย การเคารพกฎจราจรจราจร และดื่มไม่ขับ เราต้องช่วยกันรณรงค์อย่างจริงจังต่อไป
ภาพการประชุม
TOP