Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก การจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต นายจักริน พวงเกต ที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานเสียชีวิต ณ ประเทศไต้หวัน

pll_content_description

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส 4 ผู้ประสานสิทธิประโยชน์แรงงานต่างประเทศ นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี นักวิชาการแรงงาน และนางสาวเกศินี วันทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก การจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต นายจักริน พวงเกต ที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานเสียชีวิต ณ ประเทศไต้หวัน จากกรณีอุบัติเหตุที่ไซต์งานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายซานเสีย-อิงเกอ ในนครนิวไทเป รับเหมาก่อสร้างโดย RSEA ENGINEERING CORPORATION เสาตอม่อที่อยู่ระหว่างเทปูนเกิดถล่ม ทำให้แรงงาน 5 คนที่ทำงานอยู่ข้างบนร่วงตกลงมาจากความสูงประมาณตึก 3 ชั้น
โดยแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ทราบว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความห่วงใยครอบครัวผู้เสียชีวิตและกำชับให้แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ อำนวยความสะดวกในการประสาน เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งการนำศพผู้เสียชีวิตกลับมาประเทศไทย ให้สะดวกรวดเร็วที่สุด และได้แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเบื้องต้นประมาณ 1,467,643.50 บาท 

ซึ่ง นางนิภาพร อุ่นรัตน์ ภรรยาผู้เสียชีวิต ได้กล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้แสดงความห่วงใย ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ในครั้งนี้ด้วย

TOP