Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ณ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้สืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
ทั้งนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ด้วย

TOP