Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

5 เสือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

pll_content_description

5 เสือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”


วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัด กระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

TOP