Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การสอบข้อเท็จจริงกรณีแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

pll_content_description

การสอบข้อเท็จจริงกรณีแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายนางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส 4 ลงพื้นที่ร่วมกับนางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษและทีมงานพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมร้องเรียนผ่านสายด่วน 1300 รหัสรับเรื่อง 21-12-00213516 กรณี หญิงในพื้นที่ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยให้กำลังใจญาติ และชี้แจงแนวการทางปฏิบัติและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายและได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐ ทั้งนี้ ญาติของผู้ประสบปัญหาแจ้งว่าได้ประสานงานให้กลับประเทศไทย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดฯจักได้ช่วยเหลือตามภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

TOP