Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

“มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีของแรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน” ...

Mol-Thailand

10 วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ บนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ...

Mol-Thailand

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจุดคัดกรอง (ATK) ...

TOP