Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

“การรับคำร้องติดตามเงินภาษีกรณีเคยทำงานที่ไต้หวัน” ...

“ส่งมอบตั๋วแลกเงินคืนภาษี ให้แรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน” ...

“การรับคำร้องติดตามเงินภาษีกรณีเคยทำงานที่ไต้หวัน” ...

วันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ...

TOP