Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันจากกองทุนประกันภัยแรงงาน ...

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันจากกองทุนประกันภัยแรงงาน ...

งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2563 ...

“รับคำร้องกรณีขอให้ติดตามเงินค่าภาษีไต้หวันที่จ่ายไว้เกิน” ...

TOP