Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด ...

Mol-Thailand

“รับเรื่องการยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน” ...

Mol-Thailand

โครงการกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2566 ...

TOP