Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษเปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

จังหวัดศรีสะเกษเปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 11 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 น.

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัด นางทัศนี ขจัดมลทิน จัดหางานจังหวัด นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัด นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมฯ

ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 (หลังใหม่) ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

TOP