Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2560

pll_content_description

  ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด (นายธวัช สุระบาล) เป็นประธาน สาระสำคัญหลัก  1. การรับมืออุทกภัย 2. สภาพอากาศ  3. ระบบชลประทาน  4.

  ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด (นายธวัช สุระบาล) เป็นประธาน สาระสำคัญหลัก  1. การรับมืออุทกภัย 2. สภาพอากาศ  3. ระบบชลประทาน  4. การเตรียมการถวายพระเพลิง ในหลวง ร.9  5. การจัดเตรียมพระเมรุมาศจำลอง  6. การรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณฯ วันศุกร์ที่ 8 กย.2560/15.00 น. วัดไพรพัฒนา  7. จังหวัดเคลื่อนที่เดือน กย.2560 วันที่ 21 กย. 2560 ณ โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง ม. 4 ต. หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ์  8. โครงการเยี่ยมยามฯ ครั้งที่ 21 วันพุธที่ 13 กย. 2560 บ้านหนองบัวดง ม. 6 ต. หนองบัวดง อ.ศิลาลาด / ครั้งที่ 22 วันพุธที่ 22 กย. 2560 บ้านแกงเลี้ยว ม.6 ต. หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์

ภาพการประชุม

 

 

 

TOP