Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน “365 วัน ศรีสะเกษปลอดภัย”

pll_content_description

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน “365 วัน ศรีสะเกษปลอดภัย”

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยประธานการประชุมฯ ได้อ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมยืนไว้อาลัย เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัด ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษปลอดภัย โดย ศปช.จังหวัดและ ศปช.อำเภอ ได้มีการขับเคลื่อนและจัดกิจกรรม ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงนี้ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ควบคุมจำนวนผู้เกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามดูในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายปฏิภาณ ทองเพชร นักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP