Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

pll_content_description

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

เวลา วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 09.09 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และสวนสาธารณะกุดหวาย เพื่อ บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”
ในการนี้ นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัด ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพิธีฯ ครั้งนี้ด้วย

TOP