Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ”

pll_content_description

       ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ  นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับใช้ทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสิ่งของพระราชทานเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ดังนี้&nb

       ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ  นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับใช้ทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสิ่งของพระราชทานเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ดังนี้  1. หมวก จำนวน 26,514 ใบ  2. ผ้าพันคอ จำนวน 26,514 ผืน  3. เสื้อยืดคอโปโลสีดำ จำนวน 24,534 ตัว  4. ปลอกแขน 26,532 อัน  5. กระปุกออมสิน 5,280 อัน  ผู้ร่วมประกอบพิธีประกอบด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 22 อำเภอ (เป็นผู้แทนนำไปแจกจ่ายจิตอาสาในแต่ละอำเภอ) และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และแรงงานจังหวัดฯ (นส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย

ภาพกิจกรรม

 

 

TOP