Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเนื่องในงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

pll_content_description

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเนื่องในงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ในงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”
ในการนี้ นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัด ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางจารุวรรณี บุญมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีฯ ครั้งนี้ด้วย

TOP