Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

สรจ.ศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็น “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย”

pll_content_description

สรจ.ศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็น “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย”

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็น “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัด ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษปลอดภัย หลายภาคส่วนจึงร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา ศปช.จังหวัดและ ศปช.อำเภอ ได้มีการขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ทางจังหวัดจึงได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามประเด็นวาระ “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วย นายปฏิภาณ ทองเพ็ชร นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP