Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รับคำร้องคนงานที่เคยเดินทาง ไปทำงานประเทศอิสราเอล เพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ”

pll_content_description

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๒๐ น. นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส ๔ รับคำร้องบันทึกปากคำนายเรไร วรรณศรี
คนงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล เพื่อขอให้ติดตามสิทธิประโยชน์ที่คนงาน พึงจะได้รับกรณีเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว

TOP