Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ “รับคำร้องกรณีขอให้ติดตามเงินค่าภาษีไต้หวันส่วนที่จ่ายไว้เกิน”

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ “รับคำร้องกรณีขอให้ติดตามเงินค่าภาษีไต้หวันส่วนที่จ่ายไว้เกิน”

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ ตำแหน่งแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางดารณีย์ ผกาพันธ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส ๔ บันทึกการสอบข้อเท็จจริง กรณีขอให้ติดตามเงินค่าภาษีไต้หวันส่วนที่จ่ายไว้เกินของแรงงานไทย
ที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นชาวตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

TOP