Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักสงฆ์บ้านนา

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00น. นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักสงฆ์บ้านนา หมู่ที่ 9 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในการออกหน่วยบริการในครั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมออกหน่วย ในรูปแบบกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่และได้ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหาร พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลซำ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอรรถวุฒิ ชัยสถิตย์กุล นักวิชาการแรงงาน และนางสาวพิศตะวัน แพงศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย

TOP