Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ งานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ปี 2560

pll_content_description

    วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560/ เวลา 10.00 น./ งานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบฯ 2560

   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยการจัดกิจกรรมนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมืองศรีสะเกษ มีจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

 

กิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่

– สาธิตอาชีพและฝึกปฏิบัติ กว่า 40 อาชีพ 

– แนะแนวนักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0”

– บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

– การจำหน่ายสินค้า OTOP/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

โดยประชาชน นักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

TOP