Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

pll_content_description

 “บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ร.10”

 

จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมบันทึกเทปฯ ดังกล่าวด้วย

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

TOP