Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

pll_content_description

           วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเชิญนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดย พระครูจารุธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธีการดำเนินพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

           ทั้งนี้ นายวิชัย  เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

TOP