Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบเสื้อคอโปโลสีดำพระราชทาน

pll_content_description

     นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อคอโปโลสีดำพระราชทาน 10,000 ตัว ให้แก่หน่วยงานเพื่อนำไปร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในส่วนของหน่วยงานที่เข้ารับพระราชทานเสื้อเพื่อนำไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฯ ได้แก่ 

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 2000 ตัว

2. ที่ทำการปกครองอำเภอขุนหาญ 2000 ตัว

3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 5000 ตัว

4. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 1000 ตัว

 

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อคอโปโลฯ ดังกล่าวด้วย

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

TOP