Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปี 2565 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 16 สาขา

pll_content_description

TOP