Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

TOP