Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน 12 มีนาคม 2561 ...

Mol-Thailand

มอบใบเกียรติบัตร เงินรางวัล แก่ชมรม TO BE NUMBER ...

Mol-Thailand

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม KM To be number one ...

Mol-Thailand

ภารกิจสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ...

Mol-Thailand

ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” ...

Mol-Thailand

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (IDOL) ...

Mol-Thailand

กรง.ศก. ร่วมงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ...

Mol-Thailand

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2561 ...

TOP