Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ...

Mol-Thailand

โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ ...

Mol-Thailand

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560 ...

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบเสื้อคอโปโลสีดำพระราชทาน ...

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ งานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ปี 2560 ...

TOP