Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

30 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

28 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

17 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

16 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

6 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

6 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

6 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

6 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

6 ตุลาคม 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

12 มีนาคม 2563
TOP